L'empresa

Informació

La marca comercial Barcelona Airport Transfers esta vinculada única i exclusivament al website https://www.barcelona-airport-transfers.com  i és una marca registrada amb número de registre Nº 2.690.184 amb seu i centre de negoci a Barcelona, propietat del Sr. Carles Bohigas Garcia amb NIF 46653247-R, l'activitat del qual, és la del transport públic de viatgers.

La direcció d'aquesta empresa posseeix i mostra a continuació tots aquells títols necessaris per a poder realitzar l' activitat ofrenada en aquest website seguint la legalitat establerta per la Comunitat Europea i la Llei Espanyola:

  • PDFTítol de Transportista Nacional de Viatgers
  • PDFTítol de Transportista Internacional de Viatgers
  • PDFTots els conductors de l'empresa disposen de la llicència tipus BTP fins a 9 places y llicència tipus D per conduir vehicles de capacitat superior a 9, i han d' ésser mostrades en cas de requeriment per part de l' autoritat competent o del client si aquest fora llur desig
  • PDFTots els vehicles disposen de la seva corresponent llicencia de transport VTC fins a 9 places inclòs el conductor o VD en vehicles de capacitat superior a 9 places, i han d' ésser mostrades en cas de requeriment per part de l' autoritat competent o del client si aquest fora llur desig
  • PDFLa empresa disposa de la seva corresponent Llicencia Comunitària per a realitzar transport de viatgers en tot el territori de la Comunitat Europea

Aprofitem aquesta secció per a informar-los de les diverses activitats fraudulentes detectades en llocs web de característiques i activitats relacionades amb la nostre activitat i que en alguns casos arriben a utilitzar de manera il·legal el nostre propi nom comercial.

Para evitar confusions o reclamacions que no ens correspondrien, agrairíem llegissin amb atenció els següents punts:

  • Qualsevol lloc web que utilitzi les paraules Barcelona Airport Transfers ccom a marca comercial esta realitzant una activitat delictuosa. Detectar la falsedat dels esmentats individus i llurs llocs web és fàcil per a vostè, només sol·licitant com a client una factura dels serveis reservats, doncs en cap document o factura podrà ser inclòs el nom de Barcelona Airport Transfers sense incórrer en falta, que a la vegada invalidaria la veracitat de la pròpia factura i el valor de la mateixa.
  • Sempre pot exigir que li siguin mostrades totes aquelles titulacions necessàries per a realitzar l'activitat ofrenada a BARCELONA.
  • Ha de saber que les companyies d' assegurances no responen en cas d' accident durant un servei públic de viatgers si detecten que l'empresa o llurs vehicles no estan habilitats per a l'activitat.
  • No confií en les fotografies de catàleg si no li garantitzen el servei amb el vehicle mostrat. És fàcil ofrenar allò que no es pot oferir. En la nostra secció de vehicles sí podrà veure fotografies dels vehicles que nosaltres oferim.
  • Si vostè viatja durant el seu transfer privat amb equipatge a sobre o sota els seus peus, la oferta del servei que haurà contractat es fraudulenta doncs no li han ofert un servei confortable i de qualitat.

Barcelona Airport Transfers utilitza diversitat de vehicles y marques, Cotxes y Vans: Mercedes, Audi, Volskwagen,Minibusos y autocars: Renault, Iveco.

Sempre en base a la diversitat y característiques dels serveis sol·licitats por vostès tant en el que es refereix al nombre de passatgers com a l'espai reservat per a transportar el seu equipatge, i de manera especial si vostè viatja en creuer.

Vostè sempre serà traslladat en un vehicle adequat al servei sol·licitat o en un de capacitat superior.

Barcelona Airport Transfers no utilitza en cap cas fotos de caàleg. Totes les fotografies son propietat de Barcelona Airport Transfers i son originals.

Barcelona Airport Transfers en el seu sistema de reserva On Line li proporciona l' opció de equipatge extra, i segons la informació facilitada por vostès, podrem assignar un vehicle adequat al nombre de passatgers i al seu corresponent equipatge.

Tot lo expressat en aquesta secció te la finalitat de informar, perquè vostè pugui trobar en internet el servei adequat que busca i perquè la imatge de totes les empreses que treballem a traves de internet oferint la activitat de serveis de transfers privats des de l' aeroport de Barcelona i en aquest cas el nostre propi nom no es vegin perjudicas per les activitats de tercers sense ètica professional ni principis. 

Si alguns dels fraus aquí exposats haguessin estat experiències viscudes por vostè, li agrairíem que ens fes arribar alguna còpia, fotografia o informació detallada dels mateixos a info@barcelona-airport-transfers.com com a valor probatori.

Agraïm sincerament el seu temps i la seva col·laboració per a navegar millor.