Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació trobarà les dades identificaives del titular d'aquest espai web e informació relativa al preu dels serveis que s'ofereixen a través del mateix:

Titular: Carles Bohigas Garcia

Nom Comercial registrat: Barcelona Airport Transfers

Direcció: Carrer Llull nº 466 08930 Barcelona

E-mail: info@barcelona-airport-transfers.com

Fax: 931 821 131

N.I.F: 46653247-R

Per el correcte desenvolupament de la seva activitat de Transports Públics Discrecional de Viatgers, Barcelona Airport Transfers disposa de les corresponents autoritzacions i titulacions administratives, segons estableix la normativa vigent de la Comunitat Europea i Espanyola.

  • PDFTitulació de Transportista Nacional de Viatgers.
  • PDFTitulació de Transportista Internacional de Viatgers.
  • PDFTots els conductors de l'empresa disposen de la llicencia tipus BTP per a la realització de transport públic de viatgers en vehicles de fins a 9 places, i la llicencia tipus D en el cas de vehicles amb una capacitat superior a 9 places i han ser mostrades en cas de requeriment de la autoritat competent o en el cas que el client ho desitgi.
  • PDFTots els vehicles de l'empresa disposen de la corresponent llicencia de transports tipus VTC per a la realització de transport públic de viatgers en vehicles de fins a 9 places amb conductor inclòs, i la llicencia de transport tipus D en el cas de vehicles amb una capacitat superior a 9 places i han ser mostrades en cas de requeriment de la autoritat competent en el cas que el client ho desitgi.
  • PDF L'empresa disposa de la corresponent llicencia de Transport Comunitari per a la realització de transport públic de viatgers internacional a tot el territori de la comunitat Europea.

Us de Cookies

Barcelona Airport Transfers no utilitza cookies ni cap altre medi anàleg d'emmagatzematge d'informació que permeti identificar a la persona física usuària de l'espai web.

Privacitat i protecció de dades

En compliment del amatent a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant "LOPD"), Barcelona Airport Transfers informa a l'usuari / client que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web no son incorporades en cap fitxer ni base de dades.

Les dades de caràcter personal seran només utilitzades amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat i realitzar feines administratives, per la correcta realització del propi servei sol·licitat.

Propietat intelectual

Els continguts de l'espai web Barcelona Airport Transfers tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva Barcelona Airport Transfers i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual e Industrial. Quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació del mateix.

Barcelona Airport Transfers és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Espai Web. Així mateix, queden reservats a favor de Barcelona Airport Transfers tots els drets sobre qualsevol.

Barcelona Airport Transfers es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu espai web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

La companyia no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informatiu ( software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per el que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Barcelona Airport Transfers autoritza als usuaris a accedir i navegar en l'espai Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els continguts que allí s'incorporen, però no autoritza a la descàrrega dels Continguts.

Barcelona Airport Transfers es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual e industrial que ostenti sobre els mateixos.

Barcelona Airport Transfers  no concedeix ningun altre llicencia o autorització d'ús a l'usuari sobre la seva Propietat, diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula.

Barcelona Airport Transfers es reserva el dret de emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleix les següents prohibicions.

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets e interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Barcelona Airport Transfers.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual industrial pertanyents a l'entitat o a tercers.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts d'aquest espai web.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la red, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de Barcelona Airport Transfers o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en dits equips informàtics.
  • Barcelona Airport Transfers exclou en tota la extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de mode exclusiu, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.