Condicions

Per favor, els preguem llegeixin atentament les següents Condicions Generals abans de realitzar una reserva, doncs hi trobaran tota la informació de les normes aplicables als serveis de trasllats realizats per Barcelona Airport Transfers.

 • Barcelona Airport Transfers és una marca registrada amb seu i centre de negocis a Barcelona.
 • L'ambit d'actuació i d'especialització de la companyia es centra en la ciutat de Barcelona, en els aeroports de la seva àrea d'influència (aeroports de Barcelona, Girona-Cassà y Reus) i el port de Barcelona.
 • Tots els serveis de transport realizats per Barcelona Airport Transfershan de tenir el seu inici o destí final a Barcelona aeroport o Barcelona ciutat.
 • Les condicions de contracte, es basaran en les lleis aplicables segons la legislació espanyola.
 • La forma de pagament es realitzarà per targeta de crèdit. Barcelona Airport Transfers confirmarà la reserva, els detalls de la mateixa i l'import del servei a través del correo electrònic .
 • Adjunt al correo electrònic de confirmació que es rebrà al efectuar la reserva, trobarà el bitllet o voucher que haurà d'imprimir i presentar al representant o conductor de Barcelona Airport Transfers abans de l'inici de qualsevol servei.
 • En el cas de reserves de grups, la persona que contracta el servei és la responsable de tots i cadascun dels pasatgers inclosos en la reserva i acepta les condicions per tot el grup.
 • La responsabilitat de Barcelona Airport Transfers es limita als nostres propis serveis realizats amb els nostres propis vehicles. En cas de trasllats realitzats a través d`unaltre operador en els que es viatgi en els nostres vehicles, les condicions de Barcelona Airport Transfers seran les aplicables.
 • Les direccions d'origen i destí son les facilitades per el client al realitzar la reserva i en base a les mateixes Barcelona Airport Transfers realitza el pressupost. És molt important que les verifiquin abans de realitzar la reserva. Les modificacions posteriors de les mateixes no estaran subjectes a cap càrreg solsament dins de Barcelona ciutat sempre que la nova direcció es faciliti amb 24 h d'antelació a info@barcelona-airport-transfers.com . Qualsevol càrreg aplicable degut a direccions de destí incorrectes que es detectin durant el servei s`hauran d'abonar en efectiu al conductor.
 • Els serveis de trasllat amb orígen a l'aeroport disposaran d'un temps máxim de espera de 60 minuts sobre l'horari previst d'arribada del vol. En els serveis amb origen al port de creuers el temps serà de 30 minuts i en el cas de inici en hotels o apartaments el temps serà de 15 minuts.
 • Les cancel·lacions dels serveis s'hauran de comunicar amb un mínim de 5 dies d'antelació i notificades per correo electrònic a info@barcelona-airport-transfers.com. El cost administratiu de la cancelació sera d'un 10% de l'import del servei cancel·lat. No es realitzara cap devolució en cas de cancel·lacions dins les 24 hores abans del servei.
 • Els clients disposen d'una capacitat d'equipatge de 1 maleta per persona (no es consideren maletes els esquis, taules de surf o d'altres de diversa naturalesa). Al realitzar la reserva han d'indicar si viatgen amb excés d'equipaje, cadires de rodes pleglables o de bateries, o d'altres que necessitin ser transportats d'una manera especial i les característiques dels mateixos perque posem a la seva disposició el vehícle adequat.
  En cas que un client es presenti amb excés d'equipatge no declarat, Barcelona Airport Transfers es reserva la opció de carregar l'esmentat excés.
 • Barcelona Airport Transfers planifica llurs serveis amb uns marges de temps per no arribar tard ni crear incomoditat als nostres clients, llevat de circumstàncies excepcionals que poden dificultar el desemvolupament de la nostra actividad:
  • Accidents de carretera, que provoquin retencions imprevistes
  • Controls policials o de la autoritat competent
  • Vagues de tercers
  • Problemes causats per retrassos d'altres pasatgers
  • Condicions climátiques adverses 
 • A l'habitacle destinat als passatgers no es permeten begudes ni aliments. Si fora el cas hauran d'anar embalats en condicions i col·locas amb l'equipatge.
 • Segons la legislació espanyola, no està permès fumar en els vehicles de transport de viatgers.
 • Barcelona Airport Transfers es reserva el dret segons el criteri dels seus conductors o representants, de rebutjar el trasllat de qualsevol passatger que presenti símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol, drogues o d'un comportament agressiu.
 • Els nostres vehicles estan assegurats donant cobertura a la responsabilitat civil i als bens materials com requereix la legislació espanyola per a realitzar la activitat de transport de viatgers.